განვადება

კონსულტაცია

ულტრაბგერითი კვლევა

ორსულთა სკრინინგი

ახალშობილთა სკრინინგი

 
GEO
facebook
 
 
2015 წლის 19 თებერვლიდან ,,მრჩეველის" ადგილობრივ ლაბორატორიაში უკვე შესაძლებელია ლაქტატდეჰიდროგენაზას კვლევაც...
2015 წლის 10 თებერვლიდან უკვე მრჩეველის ადგილობრივ ლაბორატორიაშიც შესაძლებელია შემდეგი ანალიზების ჩატარება: ...
2015 წლის 2 თებერვლიდან მრჩეველის ადგილობრივ ლაბორატორიაში უკვე შესაძლებელია შემდეგი ანალიზების ჩატარება: ამილაზა საერთო, სისხლში – 9 ლარი, ამილაზა საერთო, შარდში – 9 ლარი, კრეატინკინაზა – 9 ლარი, ლიპა...